Vlastník: student, datum zápisu: 03.07.2020, 09:56:16


HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: ( lepší než posuzovaný produkt, horší než posuzovaný produkt)

K1:Srovnatelnost produktů (váha 100)

K2: Srovnatelnost transakčních podmínek (váha 50)

Zpracování dat


Výpočet neobsahuje žádné položky.